Vítáme Vás na stránkách jelení farmy v Tachově.

Chov byl založen před 10 lety. Každým 2. rokem je do chovu pouštěna zvěř jiné krve.

V současné době je na farmě zvěř, která je jek hmotností, tak trofejově velmi zdatná.

Jelenům se v daných podmínkách velice daří. Živá váha jelena se v průměru pohybuje od 160 kg výše. Tak jako u každé zvěře, která se chová, je i chov zvěře jelení určen ke stejným účelům, chov se musí redukovat. Proto je velká část nadějných zvířat přednostně prodávána do chovů.

Rád Vás u nás na farmě přivítám.

Příjemné počtení Vám přeje František TINTĚRA

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Herzlich willkommen auf den Internetseiten unserer Farm in Tachov.

Die Zucht wurde vor 10 Jahren gegründet. Jedes zweites Jahr wird in die Zucht die Wild anderer Blut durchgelassen.

In der Gegenwart ist auf der Farm Wild, die wie vom Gewicht, so von der Trophäe sehr tüchtig ist.

Den Hirschen geht es unter diesen Bedingungen sehr gut. Lebendes Gewicht der Hirschen ist durschnittlich von 160 Kg und mehr. So wie bei jedem Wild, das gezüchtet wird, ist auch Hirschzucht zu den gleichen Zwecken bestimmt, die Zucht muss reduziert werden. Deswegen ist der große Teil der hoffnungsreichen Tieren vorzugsweise in die Zucht verkauft.

Ich werde Sie gerne bei uns auf der Farm willkommen.

Ein angenehmes Lesen wünscht Ihnen František TINTĚRA