Historie jelení farmy v Tachově

Chov byl založen v roce 2003. Každým 2. rokem je do chovu pouštěna zvěř jiné krve. V současné době je na farmě zvěř, která je jek hmotností, tak trofejově velmi zdatná.

Jelenům se v daných podmínkách velice daří. Druhé paroží mají s perlením a korunami. Třetí paroží bývá nad 160 bodů s mohutnými, členitými korunami není ojedinělé, aby 3. Paroží bylo ještě silnější. Živá váha jelena se v průměru pohybuje od 160 kg výše. Tak jako u každé zvěře, která se chová, je i chov zvěře jelení určen ke stejným účelům, chov se musí redukovat. Proto je velká část nadějných zvířat přednostně prodávána do chovů. Cena jelenů je určována individuálně, vždy je sjednávána dohodou od 10 tisíc výše. Určuje se dle původu, vzrůstu a síly paroží. Cena laně do chovu je do 10 tisíc, vždy se cena sjednává individuálně za každý kus podle vzrůstu a původu.

Pastevní areál na farmě má bohatou úživnost. Každým rokem jsou zakládána políčka s kulturami, která se obměňují a zvěř je postupně vypásá. Pastvina s políčky má zhruba 10 hektarů. V hluboké rokli je kaliště, které je hojně navštěvováno v každém ročním období zejména v době říje.

Ve středu areálu je vybudována chata s ochozy. Odtud lze pozorovat zvěř celoročně za každého počasí. Hlavně při přikrmování u koryt a blízkého seníku.

Na farmě mám malé hejno divokých krocanů jako ozdobu a zpestření. Celý rok žijí volně, hředují i v zimě na stromech. Proto jsou odolní, nádherně zbarvení a krocani se pyšní trofejí a mohutným vzrůstem.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Die Zucht der Hirrschen auf der Farm in TACHOV

Der Hirschen geht es in solchen Bedingungen sehr gut. Zweites Geweih haben mit Tan und Kronen. Drittes Geweih kann mehr als 160 Punkten  mit riesigen, eingerücken Kronen sein. Es ist nicht ausgeschlossen, dass drittes Geweih noch kräftiger sein könnte.

Lebendes Gewicht der Hirschen bewegt sich durchschnittlich auf 160 Kg und mehr. So wie bei jedem Wild, das gezüchtet wird, ist auch Hirschzucht zu den gleichen Zwecken bestimmt, die Zucht muss reduziert werden. Deswegen ist der große Teil der hoffnungsreichen Tieren vorzugsweise in die Zucht verkauft.

Preis für Hirschen wird individuell bestimmt, immer wird eine Vereinbarung ab 10.000,- CZK und mehr ausgehandelt. Es wird durch die Herrkunft, Statur und Kraft Geweih bestimmt. Preis für die Hirschkuh für die Zucht ist bis 10.000,-CZK, wird immer individuell vereinbart, je nach der Statur und Herrkunft.

Das Weideareal auf der Farm hat reiche Tragfähigkeit. Jährlich werden Feldfrüchte gegründet, die gewechselt werden und Wild weidet sie allmählich ab. Die Weide mit Felder umfasst cca 10 HA. In der tiefen Schlucht befindet sich Sumpf, der häufig  alle Jahreszeiten besucht wird, besonders im Dauer der Brunst.

In der Mitte des Areals wurde ein Wochendhaus mit Galerie gebaut. Von hierher kann man Wild bei jedem Wetter ganzes Jahr beobachten. Vor allem bei der Fütterung bei den Kanalen und nahem Heuboden.
Auf der Farm habe ich kleinen Schwarm der wilden Truthähner als Schmuck und Vielfarbigkeit. Ganzes Jahr leben sie frei, auch im Winter sind auf Bäumen. Deshalb sind beständig, wunderschön gefarbt und prahlen sich mit der Trophäe und mächtiger Statur.